Advertorials

Advertorials zijn betaalde artikelen. Verhalen over ondernemers, dienstverleners, stichtingen en andere organisaties. Ze lijken op artikelen die geschreven zijn door journalisten, maar hebben een iets commerciëlere toon.

Wees oprecht

De truc is om de advertorial zo in elkaar te zetten, dat de lezer geïnteresseerd raakt, maar niet denkt: ‘ja hoor eens, dit is me een partij commerciële tekst of zelfverheerlijking’. Om vervolgens razendsnel door te bladeren of klikken naar een ander artikel.